Privacy Policy

Schröder Interieurs B.V. hecht grote waarde aan een correcte omgang met persoonsgegevens. Wij behandelen en beschermen de door u verstrekte persoonsgegevens dan ook met grote zorgvuldigheid.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens Schröder Interieurs verzamelt en op welke transparante en betrouwbare wijze Schröder Interieurs de van u verzamelde persoonsgegevens verwerkt en gebruikt en desgewenst op verzoek adequaat en correct verwijderd. U kunt deze vinden op onze website www.schroder-interieurs.nl.

Wij conformeren ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

WAAROM VERWERKT SCHRÖDER INTERIEURS UW PERSOONSGEGEVENS?
Er zijn verschillende redenen waarom Schröder Interieurs uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Vanuit haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Schröder Interieurs contactgegevens, waaronder uw naam, functie, mobiele telefoonnummer en emailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Voor de website die Schröder Interieurs beheert, bewaren wij gegevens om deze website te analyseren en qua werking te optimaliseren. Hiervoor wordt statistisch onderzoek uitgevoerd waarbij vermeldt dat de onderzoeksresultaten op geen enkele manier tot individuele personen zijn te herleiden en worden deze ook niet aan derden verstrekt. Schröder Interieurs maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoe bezoekers onze websites gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Schröder Interieurs zijn bij Google zoekresultaatpagina’s. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (geanonimiseerd IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Google vindt u hier (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/). Ook treft u het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Schröder Interieurs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schröder Interieurs heeft hier geen invloed op en hebben wij Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Schröder Interieurs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Schröder Interieurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schröder Interieurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en onrechtmatige verwerking, maakt Schröder Interieurs gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

SCHRÖDER INTERIEURS EN WEBSITES VAN DERDEN
Op de website van Schröder Interieurs kunt u links aantreffen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van de desbetreffende website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Schröder Interieurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Schröder Interieurs een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Schröder Interieurs uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

COOKIES EN/OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Schröder Interieurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schröder Interieurs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schroder-interieurs.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schröder Interieurs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Schröder Interieurs BV
Lutkeberg 25
7678 AJ Geesteren
T: 0546-632827
M: info@schroder-interieurs.nl

Schröder Interieurs BV, mei 2018