Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 2 februari 2010 onder nr. 3/2010.

Lees hier de algemene voorwaarden.